Kohustuslik post: Valimised

Pilt: theage.com
Pilt: theage.com

Taaskord on jäänud seljataha kaunis valimisaeg, mis kostitas meid intelligentsete esinemiste, üllaste ideede ning tegusa meluga. Hommikul ärgates oli vello42‘e esimeseks asjaks ajalehe avamine, poliitiliste arengute jälgimine ning mahukas sitalaskmine , mis päädis mahuka süvapoliitiline aruteluga kõrvalboksis istuva anonüümse purjus homoga.

Käesolevaga avaldame ka vello42‘e ametliku pressiteate valimiste kohta!

Täna, 22sel oktoobril, on selgunud järgmise 4 ja võibolla ka enama aasta Eesti tulevikusuunad. See tähendab, et järgmised 4 aastat teostatakse meie poolt defineeritud poliit-majandus-sotsiaalset lähenemist, mille defineerimises osales 60% täieõiguslikust ning sertifitseeritud valijaskonnast, kelle professionaalsuses ning valiku õigsus on patt kahelda. Kuid nagu igal majal on vähemalt 2 külge, siis seda on ka praegusel juhul sellel lool. Tegelikkuses on selline rahuldumatus igasti kasulik, kuid samas kindlasti ka omamoodi kahjulik, sest just selline rahulolematus võib nurjata rahuloleva osa rahulolu ning võib isegi toota kasvavat rahulolematust rahulolevate seas.

Kuid vaadates sügavalt asja olemusse, siis kas see on üldse probleem?

Osaliselt jah, kuid samas osaliselt ka ei, sõltuvalt vaatepunktist. Kui enamuse otsusele tuginev võimupiirkondade jagamine osutab sellele, et enamus kasutab kuritegelikul otstarbel ära oma enamuslikku olukorda ning heidab vähemuse üle parda, siis kindlasti on tegemist taunitava teguviisiga, kui mitte öelda lausa karmimalt ning sellist tegevust alasti kiskuded korrumpeerunud võimukoridorides renoveeriv remont korraldada. Kui aga läheneda 360 kraadi vastupidiselt, siis on mainitud teguviis pigem vähemlaste viimane kaebluskarje, mida tuleks siiski arvesse võtta ning käesolevas olukorras teatud korrektiive tutvustada, et vähem-menukate vähemuste olukord ei jääks kurvaks kiratsemiseks.

Just seetõttu kiidabki vello42 heaks Eesti rahvlusliku valiku, mis materialiseerus omavalitsuste valikprotsessi tulemina. Käesolev tulem näitab hästi, et Eestil on tulevikku. Olgu see tulevik siis särav, keskmine või lausa mannetu, olenevalt kes, kuidas ja millal tuleviku hindamisega tegeleb. Kindlasti ei saa täiesti eitada, kuigi ka sellele on mitmeid teoreetlis-praktilisi vastuväiteid, et Eesti tulevik on kirkalt edukas. Analüüsides aga valimiste tulemusi, saab selline arvamus siiski tugeva baasi, sest 60% elanikest ei saa lihtsalt eksida, kuigi kindlasti ei saa ka sellist võimalust elimineerida, sest taolisi olukordi esineb väga tihti, statistiliselt on nad lausa enamuses.

Kokkuvõtteks peab mainima, et käesolev poliitmajanduslik-sotsiaal olukord nõuab tugevaid tegijaid, kes koostöös väga oluliste keskmiste ning ebaoluliste, kuid tähtsate tegijatega suudaksid Eesti kriisist välja tuua ning tugevndada meie positsioone, isegi kui langeme tagasi või maabume totaalses põhjas.

Edu osalejatele!

Eesti vabaks!!

vello42 presidentiks!!!


One thought on “Kohustuslik post: Valimised

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *